sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Hồ Quỳnh
Hotline - 0946 030 388

Kinh doanh 1
- 090 2291229

Kinh doanh 2

- 098 3380198

Sản phẩm hạt nhựa

Hạt nhựa PA
Hạt nhựa PA
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa PU
Hạt nhựa PU
Hạt nhựa PBT
Hạt nhựa PBT
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa nguyên sinh PE
Hạt nhựa nguyên sinh PE
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa PS
Hạt nhựa PS
Hạt nhựa GPPS
Hạt nhựa GPPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa nguyên sinh PP
Hạt nhựa nguyên sinh PP
Hạt nhựa PP block
Hạt nhựa PP block
Hạt nhựa PP kéo sợi
Hạt nhựa PP kéo sợi
Hạt nhựa PP trơn
Hạt nhựa PP trơn
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa nguyên sinh EVA
Hạt nhựa nguyên sinh EVA
Hạt nhựa PET
Hạt nhựa PET
Hạt nhựa PC
Hạt nhựa PC